Palvelumme

Huolehdimme hankkeista yleensä kokonaisuuksina, mutta saat rakennuttamispalvelut myös yksittäisinä palveluina.

Rakennuttaminen

Rakennuttamispalvelumme kattaa rakennushankkeen alussa hankkeen valmistelun ja suunnitteluttamisen sekä urakan kilpailutuksen ja sopimusten laadinnan. Vastaamme myös rakennusurakan aikana toteutuksen johtamisesta ja valvonnasta sekä tilaajan vastuusta ja hankkeen turvallisuudesta.

Rakennuttamispalveluidemme avulla varmistat, että hankkeen aikataulu-, kustannus-, laatu- ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteenamme on varmistaa rakennushankkeiden suunnitelmien mukainen eteneminen aina hankkeen valmistelusta kohteen käyttöönottoon asti.

Huolehdimme hankkeista yleensä kokonaisuuksina, mutta kauttamme saa rakennuttamispalvelut myös yksittäisinä palveluina. Erikoisalaamme ovat sillanrakennus ja korjaaminen, tie- ja katurakentaminen, tuulivoima- ja sähköverkkorakentaminen sekä teollisuusrakentaminen.

Valvonta

Työnvalvoja toimii rakennushankkeessa tilaajan asiantuntijana ja edunvalvojana rakennusurakan aikana ja huolehtii, että valittu urakoitsija suorittaa työn laadittujen suunnitelmien ja urakkasopimuksen mukaisesti. Työnvalvojan tehtävä on varmistaa rakennusurakan hoituminen teknisesti, taloudellisesti, aikataulullisesti sekä rakennuttajan edun mukaisesti.

Työnvalvoja kommunikoi työnjohtajan, rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa edistääkseen laadukasta ja sujuvaa toteutusta työmaalla, sekä puuttuu epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiantuntevan valvonnan avulla ennaltaehkäistään riskejä ja vältetään yllättävien kulujen syntyminen rakennuttajalle.

Ammattitaitoiset työnvalvojamme valvovat rakennushanketta vahvalla asiantuntemuksella ja voivat tarvittaessa toimia hankkeissa myös muissa rakennuttamisen rooleissa, kuten turvallisuuskoordinaattorina.

CC Control Oy kantaa vastuun siitä, että valvontatehtäviin asetetut henkilöt omaavat kokemusta valvonnan kohteena olevasta rakennustyöstä. Me emme aseta valvojaksi henkilöä, jolla ei ole kokemusta tai riittävää ”tietotaitoa” valvottavasta rakennustyöstä.

Turvallisuus

Rakennuttajan on lain mukaan nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen työturvallisuusasioista vastaava turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä perustuu valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on yhdessä päätoteuttajan kanssa huolehtia rakennushankkeessa säädettyjen työturvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta, sekä tarvittavien turvallisuusasiakirjojen tekemisestä ja ajantasaisuudesta.

Turvallisuuskoordinaattori tulee nimetä jo hankkeen alkuvaiheessa ja hänen tulee toimia aktiivisesti kaikissa hankkeen vaiheissa rakennustyön turvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuuskoordinaattorin työ alkaa jo ennen suunnittelun käynnistymistä ja kestävät kohteen valmistumiseen saakka.

Turvallisuuden kehittäminen myös hankkeen aikana on erittäin tärkeää. Turvallisuuskoordinaattorimme tekee jatkuvaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan kanssa hankkeen aikana, jotta turvallisuussuunnitelma ja ohjeistus olisivat aina ajan tasalla.

CC Control Oyn tavoitteena ja ajatuksena rakennushankkeiden turvallisuuteen liittyen on, että jokaisella rakennushankkeella työskentelevällä henkilöllä on oikeus työskennellä turvallisessa työympäristössä. Turvallisen työympäristön luomiseen osallistuu jokainen työmaalla työskentelevä henkilö, mutta päävastuu siitä on työmaan turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä ja turvallisuuskoordinaattorilla.