Referenssit

Alle on koottuna muutamia esimerkkejä toteuttamistamme rakennushankkeista. Lisätietoa referensseistä Janne Paasolta.

Referenssit

Erikoisalaamme ovat sillanrakennus ja korjaaminen, tie- ja katurakentaminen, tuulivoima- ja sähköverkkorakentaminen sekä teollisuusrakentaminen. Huolehdimme hankkeista yleensä kokonaisuuksina, mutta kauttamme saa rakennuttamispalvelut myös yksittäisinä palveluina.

Sillanrakennus ja siltojen korjaaminen

Meillä on laaja kokemus siltoihin liittyvästä suunnittelunohjauksesta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Osaava suunnittelun ohjaaja, rakennuttaja ja valvoja pystyy vaikuttamaan yhdessä ammattitaitoisen suunnitteluorganisaation kanssa oleellisesti laadulliseen lopputulokseen, rakennuskustannuksiin sekä rakentuvan sillan käytettävyyteen. Olemme olleet mukana myös kehittämässä siltoihin liittyvää ohjeistusta Väyläviraston asiantuntijoiden sekä alalla toimivien urakoitsijoiden kanssa. Sillat ovat yhteiskuntamme arvokasta omaisuutta, joiden rakentaminen ei ole ”ydinfysiikkaa”, mutta vaatii kokemusta, omistautumista, sitoutumista ja halua rakentaa hyviä tuoteita. Alla muutamia referenssikohteitamme sillan rakentamisesta.

Hanke Kesto Rakennuttaja
Jylhänrannan sillan uusiminen, rakennuttaminen ja valvonta. 2020-2021 POP ELY
Vuottojoen sillan uusiminen, rakennuttaminen ja valvonta. 2019-2020 POP ELY
Tervahovintien alikulku- ja kevyenliikenteen silta sekä siihen liittyvät katu- ja ratatyöt. Suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2018–2019 Väylävirasto
Oulun Kaupunki
Siikaluodon alikulkusilta ja siihen liittyvät katu- ja ratatyöt. Suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen ja valvonta. 08/2018–2020 Pietarsaaren kaupunki
VT4 parantaminen Oulun kohdalla (50 siltaa), laadunvalvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2017-2020 Väylävirasto
Karhusaaren sillan rakentaminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja laadunvalvonta. 2017 Karhun tiekunta

Tie-, rata- ja katurakentaminen

Pystymme tarjoamaan asiakkaittemme käyttöön osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa erilaisten väylien suunnittelunohjaus-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Alla muutamia esimerkkejä toteuttamistamme väyläprojekteista.

Hanke Kesto Rakennuttaja
Oulunportintien ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen. Suunnittelun hankinta ja -ohjaus, rakennuttaminen, valvonta. 2019-2022 Oulun kaupunki
Pohjoisen alikulun ja siihen liittyvien katujen, kevyenliikenteenväylien ja kunnallistekniikan suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja laadunvalvonta. 2016-2017 Oulun kaupunki
Patokankaan uuden raakapuuterminaalialueen rakennuttaminen ja valvonta. 2014-2016 Väylävirasto
Kokkola – Ylivieska kaksoisraide, rakennuttajainsinöörin (2 kpl) tehtävät; Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonnan ohjaus. 2010-2017 Väylävirasto
Merimiehenraitin alikulku sekä siihen liittyvien kevyenliikenteenväylien rakentaminen; suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja laadunvalvonta. 2010-2011 Oulun kaupunki

Tuulivoima- ja sähköverkkorakentaminen

Olemme toimittaneet palveluitamme lukuisiin tuulivoimapuistoihin ja sähköverkon rakennusprojekteihin. Olemme olleet mukana yli 20:ssä tuulivoimapuistohankkeessa, joissa on rakennettu yhteensä yli 200 voimalaa, satoja kilometrejä teitä ja muuta puistoihin liittyvää infraa. Olemme myös kehittämässä asiakkaidemme kanssa tuulipuistoihin liittyviä hankintamenettelyitä.

Hanke Kesto Rakennuttaja
Sarvisuon tuulivoimapuisto (27 voimalaa), perustusten valvonta ja asiantuntijatehtävät. 2020 TuuliWatti
Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto (24 voimalaa), perustusten valvonta ja asiantuntijatehtävät. 2020 OX2
Oltavan tuulipuisto (19 voimalaa) Infran ja perustusten valvontatehtävät. 2019-2020 Taaleritehdas
Raahen- ja Siikajoen sähköasemien valvontatyöt. 2019-2020 Fingrid Oyj
Kivivaara – Peuravaara tuulipuistojen infrarakentamisen laadunvalvonta (29 voimalaa). 2016-2017 Taaleritehdas
Seitenoikean ja Nuojuan sähköasemien rakennusurakoiden valvonta. 2016-2017 Fingrid Oyj

Ympäristörakentaminen ja meriväylät

Alla muutamia referenssikohteitamme ympäristörakentamisesta ja meriväylistä.

Hanke Kesto Rakennuttaja
Oulun 12,5m väylän maalle tulevat kiinteät merkit. Rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2019 Väylävirasto, meriyksikkö
Sivukivialue 1B:n rakennuttaminen ja valvonta. 2016 FQM Kevitsa Mining Oy
Montan kalaportaan ja kalan kiinniottolaitteen suunnittelu, suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen ja valvonta. 2015–2016 Fortum Power and Heat Oy
Kaakkurin kaatopaikan pohjoisosan peittorakenteen rakennuttaminen ja valvonta. 2013-2015 Oulun kaupunki

Teollisuusrakentaminen

Alla muutamia referenssikohteitamme teollisuusrakentamisesta.

Hanke Kesto Rakennuttaja
CA20 projekti, tilaajan projektipäällikön tehtävät. 2018-2020 Nouyrion Oy
Ossauskosken kalanviljelylaitoksen rakennuttaminen, laadunvalvonta. 2017-2018 Kemijoki Oy
Montan kalanviljelylaitoksen suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta. 2014-2016 Fortum Power and Heat Oy
Oulun ratapihan uuden huoltohallin rakentaminen. Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta.

Hallin pohja- ja maarakennustyöt, kunnallistekniikka, piha- ja liikennealueet sekä radan (n. 5 km) alus- ja päällysrakennetyöt. Lisäksi 1 kpl AKK.
2010-2014 VR Yhtymä Oy