Referenssit

Alle on koottuna esimerkkejä toteuttamistamme rakennushankkeista. Lisätietoa referensseistä Janne Paasolta.

Sillanrakennus ja siltojen korjaaminen

Hanke Kesto Rakennuttaja
Vuottojoen sillan uusiminen, rakennuttaminen ja valvonta. 2019-2020 POP ELY
Tervahovintien alikulku- ja kevyenliikenteen silta sekä siihen liittyvät katu- ja ratatyöt. Suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2018–2019 Liikennevirasto
Oulun Kaupunki
Siikaluodon alikulkusilta ja siihen liittyvät katu- ja ratatyöt. Suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen ja valvonta. 08/2018–2020 Pietarsaaren kaupunki
VT4 parantaminen Oulun kohdalla (50 siltaa), laadunvalvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2017-2020 Liikennevirasto
Karhusaaren sillan rakentaminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja laadunvalvonta. 2017 Karhun tiekunta
Iskon risteyssillan korjaus; suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. 2011 POP ELY

Tie-, rata- ja katurakentaminen

Hanke Kesto Rakennuttaja
Pohjoisen alikulun ja siihen liittyvien katujen, kevyenliikenteenväylien ja kunnallistekniikan suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja laadunvalvonta. 2016-2017 Oulun kaupunki
Patokankaan uuden raakapuuterminaalialueen rakennuttaminen ja valvonta. 2014-2016 Liikennevirasto
Kokkola – Ylivieska kaksoisraide, rakennuttajainsinöörin (2 kpl) tehtävät; Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonnan ohjaus. 2010-2017 Liikennevirasto
Kontiomäen ratapiha-alueen tiejärjestelyjen rakennuttaminen ja valvonta. 2014 Liikennevirasto
Merimiehenraitin alikulku sekä siihen liittyvien kevyenliikenteenväylien rakentaminen; suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja laadunvalvonta. 2010-2011 Oulun kaupunki

Tuulivoima- ja sähköverkko rakentaminen

Hanke Kesto Rakennuttaja
Oltavan tuulipuisto (19 voimalaa) Infran ja perustusten valvontatehtävät. 2019-2020 Taaleritehdas
Raahen- ja Siikajoen sähköasemien valvontatyöt. 2019-2020 Fingrid Oyj
Kivivaara – Peuravaara tuulipuistojen infrarakentamisen laadunvalvonta (29 voimalaa). 2016-2017 Taaleri Oyj
Seitenoikean ja Nuojuan sähköasemien rakennusurakoiden valvonta. 2016-2017 Fingrid Oyj

Ympäristörakentaminen ja meriväylät

Hanke Kesto Rakennuttaja
Oulun 12,5m väylän maalle tulevat kiinteät merkit. Rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 2019 Väylävirasto, meriyksikkö
Sivukivialue 1B:n rakennuttaminen ja valvonta. 2016 FQM Kevitsa Mining Oy
Montan kalaportaan ja kalan kiinniottolaitteen suunnittelu, suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen ja valvonta. 2015–2016 Fortum Power and Heat Oy
Kaakkurin kaatopaikan pohjoisosan peittorakenteen rakennuttaminen ja valvonta. 2013-2015 Oulun kaupunki

Teollisuusrakentaminen

Hanke Kesto Rakennuttaja
CA20 projekti, tilaajan projektipäällikön tehtävät. 2018-2020 Nouyrion Oy
Ossauskosken kalanviljelylaitoksen rakennuttaminen, laadunvalvonta. 2017-2018 Kemijoki Oy
Montan kalanviljelylaitoksen suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta. 2014-2016 Fortum Power and Heat Oy
Oulun ratapihan uuden huoltohallin rakentaminen. Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta.

Hallin pohja- ja maarakennustyöt, kunnallistekniikka, piha- ja liikennealueet sekä radan (n. 5 km) alus- ja päällysrakennetyöt. Lisäksi 1 kpl AKK.
2010-2014 VR Yhtymä Oy